Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd
Het volkslied, provinciale- en streek volksliederen, stedeliederen

Het Vlielandse volkslied

Er ligt aan 't ruwe Noordzeestrand
Beschermd door duinenrij
Een plekje grond in omtrek klein
Gering ook van waardij.
Hoe klein het echter ook mag zijn
Wij houden 't hoog in eer
Geen land op aard' dat meer bekoort
Geen plekje boeit er meer.

Vlieland, Vlieland te midden der zee
Voor Vlieland, voor Vlieland een hiep hiep hiep hoezee.
Voor Vlieland, voor Vlieland een hiep hiep hiep hoezee.

Daar speelden w'ongestoord aan zee
In duinen en vallei
Daar was een blijde jeugd ons deel
Van zorg en kommer vrij.
Waar ook het lot ons hene voert
Oost, west naar zuid of noord
D'herinnering aan de plek der jeugd
Leeft in ons hart steeds voort.

Vlieland, Vlieland te midden der zee
Voor Vlieland, voor Vlieland een hiep hiep hiep hoezee.
Voor Vlieland, voor Vlieland een hiep hiep hiep hoezee.

Ver buiten 's werelds wild gewoel
Ontvlucht door menigeen
Een speelbal slechts van wind en zee
Ligt 't eenzaam oord daarheen
Toch minnen wij dat plekje grond
Wat ook gebeuren moog
Zij 't anderen vaak tot spot of hoon
Wij houden Vlieland hoog.

Vlieland, Vlieland te midden der zee
Voor Vlieland, voor Vlieland een hiep hiep hiep hoezee.
Voor Vlieland, voor Vlieland een hiep hiep hiep hoezee.