Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd
Het volkslied, provinciale- en streek volksliederen, stedeliederen

Stedelied van Vlaardingen

Tekst en Muziek: Cor Don

Vlaardingen Bovenal!

Met dankbaar hart wil ik mijn stad bezingen
en uit mij keel welt jubelend de klank
van ware vreugd die zich niet laat bedwingen
dat ik aan haar een goede woonplaats dank.
Want groei en bloei ligt in zoveel besloten
in industrie in scheepvaart buitengaats.
door nijver werken is zij opgeschoten
van vissersdorp tot derde havenplaats.

Zou ik tevredener nog elders toeven
dan aan de Maas waarover 't zonlicht schiet
of in het hof waarvoor wie rust behoeven
de merels zingend praten in hun lied?
Hoe weeld'rig strekken zich de landerijen
zo aan de Noord-kant in Oost en West,
doorkruist met dijken die in stormgetijen
bewakers waren over eigen nest.

Mijn haringstad, jouw roemrijke verleden
rechtvaardigt trots ; is grote steun; straalt kracht.
Wat tijdsgewoel jouw opkomst heeft bestreden,
jij hield je koers; boog niet voor overmacht.
Want onweerhoudbaar bleef ons aller streven
Gericht op voorspoed, zelfs bij zwaar verval:
Jouw welvaart toch, bepaalt ons aller leven,
daarom mijn Vlaardingen, ga bovenal!