Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd
Het volkslied, provinciale- en streek volksliederen, stedeliederen

Stedelied van Urk

Tekst: T. de Vries

Waor al maar dan duzed jaoren
In de zie een uvel stot
Rustig in de woeste baoren
Daor is meen gebeurtegroend.

Opgewekt is ur ut leven
De bewoeners zo gastvrij
Warm van arte in gul in 't gieven
Neuver in de visserije

Maar nou legt ut tussen dikken
't IJsselmeer an d' iene kaant
In daor waor de zie mos wikken
't Wijd in vruchtbaor polderlaand

Ouwe zieden binnen verdwienen
Kliederdracht raakt in verval
Maar ut geldt nog as vor-ienen
Urk dat is een soetendal
Wie er is die blift er al

Nederlandse vertaling

Waar al meer dan duizend jaren
In de zee een heuvel stond
Rustig in de woeste baren
Daar is mijn geboortegrond

Opgewekt is er het leven
De bewoners zo gastvrij
Warm van hart en gul in 't geven
Vlijtig in de visserij

Maar nu ligt het tussen dijken
't IJsselmeer aan d' ene kant
En daar waar de zee moest wijken
't Wijd en vruchtbaar polderland

Oude zeden zijn verdwenen
Klederdracht raakt in verval
Maar het geldt nog als voorhenen
Urk dat is een soetendal
Wie er is die blijft er al