Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd
Het volkslied, provinciale- en streek volksliederen, stedeliederen

Stedelied van Schoonhoven

Tekst: N. Vogel - Muziek: G. v. d. Beek

Gij 'zilver stadje' aan de Lek,
Bekend bij klein en groot.
Dat menig gast en vreemdeling,
Zo gul gastvrijheid bood.
Ons lied klinkt nu ter eer van U,
Gij stedeke in 't groen.
Met wallen, singels, park en dijk,
En 't aardige plantsoen.

En als de zomer is in 't land,
Als alles baadt in zon.
Klinkt langs de haven, fijn en teer,
Ons mooie carillon.
De beiaardier speelt onvermoeid
Op't oude instrument.
De liederen van Holland meest,
De lied'ren welbekend.

O, nijver stadje aan de Lek,
Gij hebt een wereldnaam.
Door uwe zilverindustrie,
Met mannen zeer bekwaam.
Wij houden van ons stadje klein,
Met al zijn wel en wee.
Wij willen goede burgers zijn,
Werkt allen daaraan mee.