Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd
Het volkslied, provinciale- en streek volksliederen, stedeliederen

Stedelied van Roermond

Tekst: A.F. van Beurden - Muziek: H. Tijssen

Waar 't gouden beeld in 't zonlicht staat
Op hogen torentrans
De Maas met Roer verenigd gaat
In lichten golvendans.

Hoera, daar ligt mijn vaderstad
Mijn oud en trouw Roermond!
Hoera, daar ligt mijn vaderstad
Mijn oud en trouw Roermond!

Waar 't koepeldragend Munster rijst
Met torens rijk gesierd
Het volk der Muzen schoonheid prijst
Met spel en zangen viert.
Hoera, daar ligt mijn vaderstad
Mijn oud en trouw Roermond!
Hoera, daar ligt mijn vaderstad
Mijn oud en trouw Roermond!

Waar godsdienst zich aan burgerzin
Aan hechte vriendschap paart
En d'eerbied voor de Landsvorstin
Als kleinood wordt bewaard.
Hoera, daar ligt mijn vaderstad
Mijn oud en trouw Roermond!
Hoera, daar ligt mijn vaderstad
Mijn oud en trouw Roermond!