Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd
Het volkslied, provinciale- en streek volksliederen, stedeliederen

Stedelied van Nijmegen

Tekst: B. van Herwaarden - Muziek: A. Martens

O stad der Bataven,
O stad aan de Waal,
U wil ik bezingen
In klankvolle taal
O Gelderlands parel,
O keizerlijk goed,
U breng ik mijn huld'
En eerbiedigen groet.

Hoe schoon zijn uw parken
Hoe machtig uw stroom,
Uw heerlijk' omgeving,
Uw heuvelenzoom.
't Is alles één schoonheid
Van bloem en van blad.
En 'k juich en 'k jubel
Vol trots op mijn stad.
Gij hebt een historie
Als geen in het land,
Uw volk is verbonden
Door broederenband.
Gij zijt er het plekje
Waar 't liefste ik woon,
Mijn Noviomagum
Ik vind U zo schoon.