Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd
Het volkslied, provinciale- en streek volksliederen, stedeliederen

Stedelied van Gennep

Tekst: A.H. Hilgers - Muziek: J.P.J. Wierts

Waar de Niers langs kronkelende wegen
Bij een burcht de Maas ontmoet,
Klinkt U Gennep vriendelijk tegen,
Biedt U zijnen welkoms groet.
Klinkt U Gennep vriendelijk tegen,
Biedt U zijnen welkoms groet.

Eed'le burcht, zo fier en stevig,
Genneps trots waart gij weleer!
D'oorlogswoede beukte u hevig,
Thans ligt gij in puin ter neêr!
D'oorlogswoede beukte u hevig,
Thans ligt gij in puin ter neêr!

Hechte poorten, vestingmuren,
Stad met torens fraai omstuwd,
Moest ook gij het schroot verduren
Door mortiermond uitgespuwd.
Moest ook gij het schroot verduren
Door mortiermond uitgespuwd.

Wat ook valle af moog' verkeren,
Toch ons hart verandert niet;
Sint Norbertus blijven we eren,
Zoon van Genneps grondgebied.
Sint Norbertus blijven we eren,
Zoon van Genneps grondgebied.

Veilig onder zijne hoede
Doen wij onzen plicht gestand,
Immer naarstig, blij te moede,
Trouw aan God en vaderland.
Immer naarstig, blij te moede,
Trouw aan God en vaderland.

Met elkaar in eendracht leven,
Vreedzaam, wars van twist en nijd,
Elk zijn eer en rechten geven
Blijft ons streven te allen tijd.
Elk zijn eer en rechten geven
Blijft ons streven te allen tijd.

Moet er hulp of troost opdagen,
Moet gedeeld in vreugd' of leed,
't Zij bij vreemden of bij magen,
Gennep is altoos gereed.
't Zij bij vreemden of bij magen,
Gennep is altoos gereed.

Gij, die Gennep zijt genegen,
Paart uw stem bij ons gezang;
Klinke de echo luid ons tegen:
'Gennep leve, leve lang!'
Klinke de echo luid ons tegen:
'Gennep leve, leve lang!'