Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd
Het volkslied, provinciale- en streek volksliederen, stedeliederen

Het Gelderse volkslied

Tekst en Muziek: C.J.C. Geerlings

Waar der beuken breede kronen
ons heur koele schaduw biên;
waar we groene dennebosschen,
paarse heidevelden zien;
waar de blonde roggeakker
en het beekje ons oog bekoort,
daar is onze Vale ouwe,
kost'lijk deel van Gelre's oord.
daar is onze Vale ouwe,
kost'lijk deel van Gelre's oord.

Waar bij zomerzon de boomgaard
kleurig ooft den wand'laar toont,
en de vruchtb're korenakker
stagen arbeid rijk'lijk loont;
waar het 'aorige rivierke'
rustig stroomt langs groenen boord,
daar is onze rijke Betuw
kost'lijk deel van Gelre's oord.
daar is onze rijke Betuw
kost'lijk deel van Gelre's oord.

Waar kasteelen statig prijzen
rond door park en bosch omringd,
waar het voog'lenkoor zijn lied'ren
in het dichte loover zingt;
waar het lief'lijk schoon na 't landschap
't oog des schilders steeds bekoort,
daar is onze 'olde Graafschap',
kost'lijk deel van Gelre's oord.
daar is onze 'olde Graafschap',
kost'lijk deel van Gelre's oord.