Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd
Het volkslied, provinciale- en streek volksliederen, stedeliederen

Stedelied van Delft

Ik hou van Delft m'n oude stad
Van rampen en iovivat.
Zijn bruggetjes en bladerpracht
Zijn geveltjes langs elke gracht,
Zijn Prinsenhof en Lakenhal,
De Waag, het Steen en overal.

Dat wat er altijd is geweest
De Delftse ziel de Delftse geest,
Dat wat er altijd is geweest
De Delftse ziel de Delftse geest.

Ik hou van Delft m'n oude stad
Met welvaart en historieschat.
En grote geesten van weleer
Als Huigh de Groot en Jan Vermeer.
Ik zie het in ons porselein
En merk het op ons schoonste plein.

Dat wat er altijd is geweest
De Delftse ziel de Delftse geest,
Dat wat er altijd is geweest
De Delftse ziel de Delftse geest.

Ik hou van Delft m'n oude stad
Dat veel nog heeft van wat het had.
Door torens, kerken en techniek
En zoveel meer is Delft uniek.
Delft bouwt ook nu als vroeger door,
En daarom zingen wij in Koor.

Dat wat er altijd is geweest
De Delftse ziel de Delftse geest,
Dat wat er altijd is geweest
De Delftse ziel de Delftse geest.