Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd
Het volkslied, provinciale- en streek volksliederen, stedeliederen

Stedelied van Alkmaar

Tekst: J.J. de Gelder - Muziek: C. Coster

Wie heeft van Alkmaar niet gehoord?
Van 't strijden aan de Friese poort
Voor meer dan zes maal vijftig jaren?
Voor meer dan zesmaal vijftig jaren,
Toen Spanje's lust naar Hollands bloed
Beteugeld werd door Alkmaars moed
Die doodsangst joeg in 's vijands scharen
Die doodsangst joeg in 's vijands scharen

Dat leert g'uit 's Lands Historie:
Van Alkmaar de Victorie.
Dat leert g'uit 's Lands Historie:
Van Alkmaar de Victorie.

Dirk Duivel en held Cabeljauw
Der zesmaal sterker macht te gauw
En Steenwijk met zijn hand vol braven
En Steenwijk met zijn hand vol braven
Staan in de strijd als leeuwen al
En storten Spanje van stadswal:
De Bloedvaan ligt in 't stof begraven
De Bloedvaan ligt in 't stof begraven

Dat leert g'uit 's Lands Historie:
Van Alkmaar de Victorie.
Dat leert g'uit 's Lands Historie:
Van Alkmaar de Victorie.

Waakt! Telgen van dat koen geslacht,
Staat wakker op hun erf te wacht;
Nog Hollandsch bloed stroomt u in d'aren:
Nog Hollandsch bloed stroomt u in d'aren:
Dat bloed behoort aan 't vaderland!
Als 't dierbaar erf wordt aangerand,
Weest dan wat toen de vad'ren waren!
Weest dan wat toen de vad'ren waren!

Dat leert g'uit 's Lands Historie:
Van Alkmaar de Victorie.
Dat leert g'uit 's Lands Historie:
Van Alkmaar de Victorie.