Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd - Sinterklaasliedjes

Wat hoor ik daar?

Tekst: J.J.A. Goeverneur

Trap-trap! trap-trap!
Wat hoor ik daar?
Sint Nicolaas zijn paardje!
Ik zag daar door den schoorsteen net
Zijn mooie, witte staartje.

Trap-trap! trap-trap!
Waar draaft ie heen?
Het eerst naar zieke Keetje,
Want medelij heeft Sinterklaas
Met wie er ziek is, weet je.

Trap-trap! trap-trap!
Waar dan naar toe?
Naar 't arme, oude Brechtje,
Een zak vol turf, en kleeren ook,
Draagt Sinterklaas zijn knechtje.

Trap-trap! trap-trap!
Dan, heel misschien
Naar Broer en mij en Jantje,
Kom, 'k leg wat brood en hooi maar vast
Voor 't paardje in mijn mandje.