Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Het zonnetje keek door de kiertjes

't Zonnetje keek door de kiertjes,
door de kiertjes van het gordijn
en het dacht: Wel, zou klein Jansje,
zou klein Jansje al wakker zijn?

Maar klein Jansje, al was 't al licht,
lag nog met haar oogjes dicht.

't Zonnetje dacht: Nee, dat mág niet!
Jansje moest nu wakker zijn!
En het stuurde een helder straaltje
door een kiertje van het gordijn.

't Zonnestraaltje gleed daar heus
over kleine Jansjes neus.

't Zonnetje moest hart'lijk lachen.
Weet je, wat het kindje deed?
't Ging aan 't niezen, toen het straaltje
over 't kleine neusje gleed.
't Zonnetje tuurde,
't zonnetje gluurde...
en daar sprong de kleine guit
één, twee, drie haar bedje uit.