Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Zonnelied

Tekst: A. Fles - Muziek: C. van Rennes

Zie, hoe het vriend'lijke zonlicht
Schittert op weide en op woud
Zie, hoe zich velden en heide
Baden in stromen van goud!
Lieflijke zonne, zo helder, zo rein
Diep in mijn hart dringt uw heerlijke schijn
En uit een dankbaar gemoed
Breng ik u blijde mijn groet

U kan geen winter verjagen
Stralen uit zalige tijd
Trouw zal mij hart u bewaren
Regen en stromen ten spijt
't Hart, eens verkwikt door uw vriend'lijke schijn
Zal ook der winters vol zonneglans zijn
Daarom uit dankbaar gemoed
Breng ik u, zonne, mijn groet