Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Zij zullen het niet hebben

Tekst: I. da Costa

Zij zullen het niet hebben
Ons oude Nederland,
Het bleef bij alle ellenden
Gods en Vaad'ren pand!
Zij zullen het niet hebben
De goden van deze tijd,
Niet om hun erf te wezen,
Heeft God het ons bevrijd!

Of zijn het and're tijden
Die God voor ons bewaart?
Een donkrer lotsbedeeling
Waarvoor wij zijn gespaard?
Gij zult ons toch niet hebben
Gij goden van deze tijd,
Wij blijven ook bij 't zinken,
Der vaad'ren God gewijd!