Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Zie dat duifje eens vliegen

Uit: 'Wat onze kinderen zingen' van P. Kruseman

Zie dat duifje eens vliegen
Zie het vliegt heen en weer,
't Heeft een briefje in zijn snavel
Kijk daar legt hij het neer.

Aardig kindje dit briefje
Breng ik u met een groet,
Wil er aanstonds uit lezen
Wat ik antwoorden moet.

Lieve vogel, ik dank u
Breng mijn groeten weerom
Zeg aan grootva en grootmoe
Dat ik spoedig eens kom.