Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Zandmannetje

Uit: Kun je nog zingen, zing dan mee!
door J. Veldkamp en K. de Boer

De bloempjes gingen slapen,
Zij waren geurens-moe;
Zij knikten met hun kopjes
Me een wel te rusten toe.
Zacht ritselt gindsche lindeboom
En lispt als in den droom:
Goeden nacht, goeden nacht!
Mijn kindje, goeden nacht!

De vogels zongen vroolijk,
Door 't zonnetje gekust,
Nu vouwen zij hun vleugels
En vlijen zich ter rust.
Alleen het krekeltje in 't veld
Zijn zoet geheim vertelt.
Goeden nacht, goeden nacht!
Mijn kindje, goeden nacht!

De Zandman is gekomen,
Gluurt door de schemering
Of ergens soms een kindje
Nog niet ter ruste ging!
En ziet hij zulk een stouten klant,
Hij strooit in d'oogjes zand.
Goeden nacht, goeden nacht!
Mijn kindje, goeden nacht!

Ga, Zandman, uit de kamer,
Reeds slaapt mijn kleine man,
Hij sloot de held're kijkers
Zoo vast als hij maar kan,
En roept mij morgen wel te moe
Een hart'lijk welkom toe.
Goeden nacht, goeden nacht!
Mijn kindje, goeden nacht!