Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Wittebrood

Uit: Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen
verzameld door J. van Vloten

Wittebrood in moeders schoot;
Koekeloere, mijn haan is dood;

Mijn haan met zeventien jongen.
Is dat niet goed gezongen?

Al dat zingen geeft berouw.
Bij nacht zijn alle katjes grauw.