Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Winteravond

Tekst: J.P. Heije

Zoo'n winteravond mag ik wel,
Al stormt het wat daarbuiten,
Al klettert ook de hagel schel
En ram'lend langs de ruiten;
Hierbinnen is een fiksche gloed
En chocolade, warm en zoet,
En knappende beschuiten.

Wij vroegen om dat lekkers niet,
Maar laten het ons smaken,
En zingen soms een vrolijk lied,
Dat kindren kan vermaken;
En leêgen menig groote schaal,
En hooren menig vreemd verhaal
Van allerhande zaken.

Maar zijn we aan 't einde van de pret,
En wordt het vuurtje zwakker,
Dan gaan wij vrolijk naar ons bed,
En groeten vriend en makker;
Dan leggen wij ons dankbaar neêr,
En bidden: 'o! Behoed ons, Heer!
En maak gezond ons wakker!'