Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

De winter is verganghen

De winter is verganghen,
Ik zie des Meienschijn
Ik zie de bloemkes hangen
Dus is mijn hart verblijd,
Zoo ver aan gindschen dale
Daar is't genoeglijk zijn
Daar zingen de nachtegalen
En menig vogelkijn.

Ik wil den Mei gaan houwen
Al in dat groene gras
En schenken mijn lief de trouwe
Die mij de liefste was,
En bidden dat zij wil komen
Al voor haar vensterken staan
En ontvangen den Mei met bloemen
Hij is zoo welgedaan.