Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Winter

Tekst: A. Snellen

Prettig glijden,
Sleetje rijden
Op de gladde baan,
Schaatsen onder,
Kijk, wat wonder:
Vliegends kom ik er aan!
Gauw geloopen,
Schaatsen koopen,
Heerlijk ijs is dat!
Komt maar allen,
Maar niet vallen,
Heusch, de baan is glad!
Dank je, winter, beste vent,
Dat je ons zooveel pretjes zendt!