Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Wij leven vrij

Tekst: J. Brand van Cabauw

Wij leven vrij, wij leven blij
Op Neêrlands dier'bren grond;
Ontworsteld aan de slavernij,
Zijn wij door eendracht groot en vrij,
Hier duldt de grond geen dwinglandij,
Waar vrijheid eeuwen stond!
Waar vrijheid eeuwen stond!

Hoe dierbaar is ons 't Vaderland
Der helden bakermat,
Der kunsten wieg, 't gezegend strand,
Waar 't heilig recht zijn zetel plant,
En deugd met een fluweelen band
Vorstin en Volk omvat.
Vorstin en Volk omvat.

Wij leven vrij, wij leven blij;
Wij dienen éénen God.
Wat ook 't verschil in dienen zij,
De wet laat allen godsdienst vrij;
Vereend als broeders juichen wij:
Gezegend is ons lot.
Gezegend is ons lot.

Zoo leven we altijd vrij en blij
Op Neêrlands dier'bren grond;
Door trouw aan eigen wetten vrij,
Praalt Neêrland in der volken rij,
En 't Vaderland blijft groot en vrij,
Tot 's werelds avondstond!
Tot 's werelds avondstond!