Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Wij, Hollands legerknechten

Uit: 't Oranje Boekje, liederen voor janmaat en soldaat

Wij, Hollands legerknechten,
Zijn fier op onzen stand,
Wij strijden voor de rechten
Van 't dierbaar Vaderland.
Wij zijn, zou 't twistvuur rijzen,
Het bolwerk van de Staat,
Wie zou zijn lot niet prijzen
Van Nederlandsch soldaat?
Van Nederlandsch soldaat?

Grijpt mannen, wakk're knapen,
Als 't zijn moet, naar 't geweer!
Geen smet kleve op ons wapen,
Geen smet kleve op onze eer!
Verwinnen of bezwijken,
Als 't uur van strijden slaat!
Wie aarzel'n moog' of wijken ...
Geen Nederlandsche soldaat!
Geen Nederlandsche soldaat!

Wij houden 't Vaandel heilig;
Wij zweren 't plechtig trouw;
't Is in ons midden veilig,
Welk kwaad ook dreigen zou!
Veracht de laffe bloodaard,
Die 't Vaandel bang verlaat!
We erkennen nooit zoo'n lafaard
Als Nederlandsche soldaat!
Als Nederlandsche soldaat!