Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Welaan

Tekst: Y. de Man

Welaan gij jonge makkers
De tijd is daar van 't vroolijk zijn,
Gij kloeke frissche rakkers
Geniet van 't jeugdfestijn.
Fideroela, roela, roela, roelala
Fideroela, roela, roelala
Gij kloeke frissche rakkers,
Geniet van 't jeugdfestijn.

Laat blij uw liedren schallen.
En danst in rij met vluggen voet,
Laat niets uw vreugd vergallen,
Het leven is zoo zoet.
Fideroela

o zachte, zoete voorjaarswind,
Waai alle winterwolken uit,
Elk wonnig, zonnig lentekind,
Draagt kransen als een bruid.
Fideroela

Welaan, gij trouwe vrienden,
Zingt luider nog van zon en vreugd,
Laat hand in hand zich vinden,
De lente en de jeugd.
Fideroela