Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Waterland

Tekst: J. van Meurs

Neem Hollands boer zijn guldens af,
Zijn centen en vierduiten
Dan houdt hij nog zijn vette klei
En staat er bij te fluiten.

Neem Hollands boer zijn landen af
Dan houdt hij nog zijn water;
Daar maalt hij toch weer land uit op
Wat vroeger of wat later.

Neem Holland al zijn dijken weg
En laat het onderloopen
Geen nood: elk kaasboerinneke
Gaat visschersnetten koopen.

Neem Holland al zijn boomen weg,
Zijn wilgen en zijn peppels
Dan ruischt nog Hollands windezang
Door 't riet van sloot en greppels.

Maar neem je Hollands water weg,
Zijn plassen en zijn vaarten
Dan is mijn land geen Holland meer,
Al staat het op de kaarten.

Dat wordt het duin een woestenij,
Dan dorren al de weiden,
Dan gaat mijn mooie Holland dood,
Omdat het dorst moet lijden.