Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Voorjaar

Tekst en Muziek: C.J.C. Geerlings

Het spruit aan de boomen,
Het groent in de wei
En vogeltjes zingen
Een liedje er bij.
Zij keerden naar hier weer,
Van 't zonnige Zuid,
En vieren de Lente
Met vroolijk geluid.

Wat vriend'lijke klanken!
Wat schitt'ring van kleur!
Wat zonnegetoover
En lieflijke geur!
En klanken en kleuren
En geuren en zon,
Ze zeggen ons blijde:
"Het voorjaar begon!"