Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Vogelnestje

Tekst: S. Abramsz - Muziek: L.A. van Tetterode

Er schommelt een wiegjen in 't bloeiende hout
Een wiegjen met bloemengordijntjes
Dat hebben twee vogeltjes samen gebouwd
En zie eens hoe keurig en fijntjes
Als 't windeke speelt
De loverkens streelt
Dan schommelt het teedere wiegelijn mee
Als 't scheepjen op deinende zee

In't schommelend wiegjen is 't wonder geschied:
Uit d'eitjes zijn jongen geboren
Nu zingt in verrukking het gaaiken zijn lied
Een ledeke zoet om te hooren
Hoe 't jubelt door 't hout
Hoe schatert door 't woud
En moedertje dekt ze van 't luisteren niet moe
Met koest'rende vleugeltjes toe