Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Vijf min een oortje

Uit: Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen
verzameld door J. van Vloten

Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven,
Daar kwam mij een vischvrouw tegen.
Vrouw, hoe duur is 't zootje?
Vijf min een oortje.
Vijf min een oortje is al te duur;
Geef me dan een stukje vuur.
Eens stukje vuur is al te hiet.
Geef me dan een stukje kriet
Een stukje kriet is al te wit.
Geef me dan een stukje pik.
Een stukje pik is al te zwart.
Geef me dan een schup voor 't gat.
Een schup voor 't gat doet al te zeer.
Geef me dan mijn vijf min een oortje maar weêr.