Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Verhaaltje

Tekst: H.G. hoekstra

Kwam laatst een boerenkamertje binnen,
zat een vlo op het tafellinnen,
vroeg aan de vlo: 'Waar zit de baas?'
zei de vlo: 'Op de binnenplaats.'

Liep vlug naar de binnenplaats toe,
stond bij de muur een magere koe,
vroeg aan de koe: 'Is de baas hier ook?'
zei de koe: 'Is vandaag naar Mook.'

Ben ik gauw naar Mook gegaan,
trof er den knecht in de herberg aan,
vroeg aan den knecht: 'Is de baas in huis?'
zei de knecht: 'In de bedstee thuis.'

Toog ik snel naar de bedstee heen,
vond er den boer met een houten been,
vroeg aan den boer: 'Is de baas er, buur?'
zei de boer: 'Bij het keukenvuur.'

Zocht ik gauw toen de keuken op,
Zat de boerin te krabben op haar kop,
vroeg aan de boerin: 'Bent u de baas?'
zei ze: 'Welnee, die vlo hiernaast!'