Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Veracht nooit een arm mensch

Alle menschen zijn geschapen
Door één en denzelfden God:
Wee het kind, dat de gebreken
Van een ander mensch bespot.

Ook met de armen moet men wezen;
De armoê is een groot verdriet:
Geef hun, als gij iets kunt geven;
Maar vooral, veracht hen niet!