Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Trouwe liefde

Uit: 't Oranje Boekje, liederen voor janmaat en soldaat

(Solo)
Sta ik in 't donker van den nacht
Zoo eenzaam op een verre wacht,
Dan denk ik: zou de liefste mijn
Mij altijd trouw gebleven zijn?
(Allen)
Dan denk ik: zou de liefste mijn
Mij altijd trouw gebleven zijn?

(Solo)
Toen 'k als soldaat ben uitgerukt,
Heeft zij zoo teer m' aan 't hart gedrukt,
Een roos mij op mijn hoed gehecht,
En weenend vaarwel gezegd!
(Allen)
Een roos mij op mijn hoed gehecht,
En weenend vaarwel gezegd!

(Solo)
Zij mint mij nog, zij is zoo goed!
En daarom ben ik welgemoed.
Mijn hart klopt warm in kouden nacht,
Daar 't trouwe liefde heeft herdacht.
(Allen)
Mijn hart klopt warm in kouden nacht,
Daar 't trouwe liefde heeft herdacht.

(Solo)
Daar slaat de klok, en van mijn post
Word ik alweder afgelost.
Slaap wel in 't stille kamerkijn
En droom eens van den liefste dijn!
(Allen)
Slaap wel in 't stille kamerkijn
En droom eens van den liefste dijn!