Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Tikke takke tonen

Tikke takke tonen,
't varkentje in de bomen,

't paardje in de haver,
't koetje in de klaver,

't schaapje in het groene gras,
't eendje in de waterplas,

't visje in het netje,
't kindje wip! in het bedje.