Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Te wapen!

Uit: 't Oranje Boekje, liederen voor janmaat en soldaat

Op! hoort dien kreet door 't gansche land,
Door stad en dorp, langs weide en strand;
Te wapen voor ons heilig recht!
Oranje roept ons ten gevecht!
Ons Nederland loopt geen gevaar,
Want dapper is de legerschaar,
Die d' kust beschermen moet en waken aan de grens!
Die d' kust beschermen moet en waken aan de grens!

En ieder grijpt naar 't geweer!
Geen, die er thuis blijft deze keer.
We strijden voor ons dierbaar land,
Dat God ons eenmaal heeft verpand.
Ons Nederland loopt geen gevaar,
Want dapper is de legerschaar,
Die d' kust beschermen moet en waken aan de grens!
Die d' kust beschermen moet en waken aan de grens!