Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Te voet

Tekst: J.P. Regeer - Muziek: F. Abt

Hoezee, 'k ben vlug en flink ter been
Hoezee, hoezee, hoezee.
Geen oord zoo ver of 'k loop er heen,
Hoezee, hoezee, hoezee.
En wie niet met mij gaat te voet,
Bepeinze hoe hij 't reisje doet,
Maar mij is 't loopen zoet.
Maar mij is 't loopen zoet.
Hoezee, hoezee, tralalalala.
Hoezee, hoezee, tralalalala.

En zing 'k een liedje onder 't gaan,
Hoezee, hoezee, hoezee.
Dan heffen ook de voog'len aan,
Hoezee, hoezee, hoezee.
En frisch van bloed en blij van zin,
Is ied're voetstap mij gewin.
En aêm 'k gezondheid in.
En aêm 'k gezondheid in.
Hoezee, hoezee, tralalalala.
Hoezee, hoezee, tralalalala.