Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Te land en ter zee

Tekst: J.P. Heije

Van Mannen in oorlog, van Mannen in vreê,
Oud Holland! daar mocht je van spreken,
En riep je te Land, of riep je ter Zee,
Ze bleven niet in gebreken!
Ze bleven niet in gebreken!
Dezelfde hand
Greep fiksch genoeg
Het zwaard, den roerstok en den ploeg,
Tot heil van 't lieve Vaderland, van 't lieve Vaderland!
Tot heil van 't lieve Vaderland, van 't lieve Vaderland!

Wat suf je, jong Neêrland! wat sluimer je dan?
Waarachtig, 't is zonde, en schande:
Net of je geen tien nu tellen meer kan
Te water en ook te lande!
Te water en ook te lande!
Kom, sla uw hand
En fiksch genoeg
Om zwaard, om roerstok en om ploeg
Tot heil van 't lieve Vaderland, van 't lieve Vaderland!
Tot heil van 't lieve Vaderland, van 't lieve Vaderland!