Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Spelevaren

Uit: De Vlaamsche Zanger verzameld door M. C. Priester

In de stille glans der mane
drijven w'als een lichte veer,
langs de gladde waterbane
op en af en heen en weer.

Bootje ga, en keer straks weder
zonder zeil en zonder mast;
bootje, draag ons op en neder,
spelend met uw kleine last.

Niets te vrezen, niets te mijden,
niets zo ver het oge ziet.
Ruist, gij wilgen, langs de weiden,
zing ons zacht een varenslied.