Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Soldatengebed

Uit: 't Oranje Boekje, liederen voor janmaat en soldaat

Blijf, o God! het lang nog sparen,
't Dierbaar klein Oranjekind!
Blijf het door uw gunst bewaren,
't Kind door elk soldaat bemind!

Waar wij om Uw zegen bidden,
Smeeken van Uw Vaderhand,
Neêrlands krijgers, Neêrlands zonen
Vragen we 't heil van 't Vaderland!
Neêrlands krijgers, Neêrlands zonen
Vragen we 't heil van 't Vaderland!