Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Snoepende poes

Wel poesje, foei! wat zie ik daar!
Springt gij zoo op de tafel maar,
En snoept gij van ons lekker maal?
Dat vind ik al eens heel brutaal!
Toe, scheer je weg, jou deugeniet!
Want als mamaatje komt en 't ziet,
Dan zal 't er leelijk voor je spannen,
En wordt je naar den tuin gebannen.
Dat snoepen staat al heel gemeen;
Maar... doen de poesjes dat alleen?