Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Smullebroer

Uit: Eerste kindergedichtjes aan moeders schoot
door G.B. van Goor

Altijd eten, altijd smullen,
Altijd denken om de maag
Met wat lekkers op te vullen,
Doet vriend Smullebroêr zoo graag.

Altijd spreekt hij over eten,
Taartjes, koekjes, tulleband;
Naar al wat wij lekker heeten,
Wordt door hem gewatertand.

Ik lust ook wel zulke dingen;
Maar ik zal door kinderzang
Nooit mijne Ouders erom dwingen;
Lekker is een vinger lang.