Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Smidslied

Tekst: J.A. van Droogenbroeck - Muziek: A. Bruin

De smid, ha de smid is aan 't smeden, aan 't smeden!
Hoe davert zijn hamer beneden, beneden!
Hij slaat, dat de smidse er van dreunt
Terwijl hij zijn liedeke deunt:

't IJzer is warm, Staal in den arm!
't IJzer is heet, Lastig gesmeed!
't IJzer is heet, Lustig gesmeed!

Hij blaast en daar sprankelen vonken, ja vonken!
In 't vuur ligt het ijzer verzonken
Weldra is het weder in gloed, weer in gloed
Hij zingt met nog meerderen moed:

't IJzer is warm, Staal in den arm!
't IJzer is heet, Lastig gesmeed!
't IJzer is heet, Lustig gesmeed!