Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Slordig Betje

Uit: Vroolijke versjes en vroolijke prentjes voor het kleine volkje
door S. Abramsz

Slordig Betje heeft twee mooie poppen;
Maar de ééne heeft geen jurkjen aan
En de andre heeft ze onverschillig
't Schortje achterstevoren aangedaan.

Slordig Betje heeft een poppenkamer;
Maar geen enkel meubeltje staat goed!
Niets staat op z'n plaats en tòch weet Betje
Op een prik, hoe alles wezen moet.

Slordig Betje heeft ook mooie jurkjes;
Maar 't is jammer, dat het kind ze heeft;
Altijd zijn ze stuk en vol met vlekken
't Is of het vuil er aan zit vastgekleefd!

Slordig Betje heeft .... Neen, 'k ga niet voort zoo;
't Is een heel onaangenaam geval.
Laten we maar hopen, dat ons Betje
Gauw een ànder meisje wezen zal!