Het Oudhollandse hoekje

Oudhollandse liedjes 17e eeuw en eerder en verdragsteksten

Waer dat men sich al keert of wend (1616)

Tekst: A. Valerius

Waer dat men sich al keert of wend
End' waer men loopt of staet,
Waer dat men reijst of rost of rend,
End' waer men henen gaet,
Daer vint men, 't sij oock op wat ree,
d'Hollander end' de Zeeuw;
Sij loopen door de woeste zee
Als door het bosch de leeuw.

Vereenigd vrij gevochten volck
Maeckt Spanjen d'oorlog moe,
Sulx dat hij sijnen vredentolck
Dit land moet senden toe.
Wie soud' oijt hebben dit gedacht
Dat d'hoogmoet van Papou,
Dat so een groote trotse macht
So buijgsaem worden sou?

O Neêrland! so ghij maer en bout
Op God den Heer altijt,
U pijlen vastgebonden hout
En 't saem eendrachtig sijt,
Soo kan u Duijvel, Hel, noch Doot
Niet krencken noch vertreên,
Al waer oock Spanjen noch so groot,
Ja 's werelts machten een.