Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Schoon is de lente

De lucht is blauw en groen het dal;
Viooltjes bloeien overal
En lelietjes van dalen;
't Is alles geur
En fleur en kleur
En glans en gloed en stralen.
't Is alles geur
En fleur en kleur
En glans en gloed en stralen.

Wees blijde nu, gij treurend hart!
Al heeft de lente lang gemard,
Z'is dubbel schoon verschenen.
Geef God den Heer
Nu dank en eer;
Uw winter ook vlood henen.
Geef God den Heer
Nu dank en eer;
Uw winter ook vlood henen.