Het Oudhollandse hoekje

Oudhollandse liedjes 17e eeuw en eerder en verdragsteksten

Schoon Jonkvrouw (ca. 1600)

uit de bundel 'Der rederijckers stichtige tsamencomste' uit 1603

Schoon jonkvrouw, ik moet u klagen
dat ik ben doorwond
En ik moet groot lijden dragen
om uw rooden mond
Moest ik uwe liefde derven
en uw klaar aanschijn
Zo zal ik in rouwe sterven
en van smert en pijn.

In mijn hart stond gij geschreven
toen ik u eerst zag
Goed en bloed en heel mijn leven
al wat ik vermag
Zal ik, lief, door u verkoren
stellen tot een pand
Laat uw dienaar niet verloren
maar bied hem de hand.

Liefste mocht ik bij u komen
op uw kamerkijn
En u spreken zonder schromen,
alderliefste mijn
Dan zo hoop ik te verkrijgen,
uwe gratie goed
Laat ons zaam tewijl bedrijven
alle vreugde zoet.