Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Sarie Marijs

My Sarie Marijs is so ver van mijn hart
Maar 'k hoop om haar weer te sien
Sy het in die wijk van die mooirivier gewoon
Lang voor die oorlog begin

O bring my trug naar die ou Transvaal
Daar waar my Sarie woon
Daar onder die mielies
By die groen doringboom
Daar woon my Sarie Marijs
Daar onder die mielies
By die groen doringboom
Daar woon my Sarie Marijs

Ek was so bang dat die kakies my sou vang
En ver ôôr die see wegstuur
Toe vlug ek naar die kant
Van die Uptingtonse sand
Daar onder langs die grootrivier

O bring my trug naar die ou Transvaal
Daar waar my Sarie woon
Daar onder die mielies
By die groen doringboom
Daar woon my Sarie Marijs
Daar onder die mielies
By die groen doringboom
Daar woon my Sarie Marijs

Verlossing het gekom en die huistoekeer was daar
Trug naar die ou Transvaal
My lievelingspersoon
zal daar vast en zeker wees
Om mij met een kus te beloon.

O bring my trug naar die ou Transvaal
Daar waar my Sarie woon
Daar onder die mielies
By die groen doringboom
Daar woon my Sarie Marijs
Daar onder die mielies
By die groen doringboom
Daar woon my Sarie Marijs