Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Rijen, rijen op een paardje

Rijen, rijen op een paardje,
met vier poten en een staartje,
met twee oren op zijn kop,
rijen, rijen hop - hop - hop.

Rijen, rijen op een paardje,
rijen, rijen met een vaartje.
Rijen, rijen - waar naar toe?
't Allereerst naar Grotemoe.

Rijen, rijen op een paardje
grootmoe heeft nog wel een taartje.
Paardje, paardje rij wat aan:
laat ons gauw naar opoe gaan.