Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Recht op van lijf

Tekst: J.P. Heije - Muziek: J.J. Viotta

Recht op van lijf, recht op van ziel,
Dat is een stand naar mijn behagen.
't Zij, dat ge 'n statierok moogt dragen,
't Zij, dat ge 'n buis draagt of kiel:
Recht op van lijf, recht op van ziel!

En buig men ooit zijn hoofd en knie,
't Zij dan alleen voor God den Heere
Voor elk, wien men als brave eere
Voor ieder, die men wijzer zie ...
Voor die slechts buig' men hoofd en knie.