Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Recht door zee

Tekst: J. Schenkman

Recht door zee!
Ga je zóó - dan ga ik meê!
Als het harte spreekt de mond;
Dat is Hollandsch, dat is rond!
Draaierij, bedrog en logen -
Zij verlagen ons in de oogen
Van elk braaf en eerlijk man;
Vliedt ze dus, zoo hard je kan.
Recht door zee!
Ga je zóó - dan ga ik meê!

Recht door zee!
Ga je zóó - dan ga ik meê!
Wie of wat u tegenstaat,
Niemand die u dan verlaat.
Hoe de storm u moog omgieren,
Laat de deugd het roer bestieren,
Vriendlijk ziet men op u neêr;
Daarom steeds getrouw de leer:
"Recht door zee!"
Ga je zóó - dan ga ik meê!