Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Proeve van 'n nieuw volkslied

Tekst: J. Hora Siccama v.d. Harkstede

Vrij van de zee, dank kunde en wilskracht
Vrij van des dwing'lands juk door 's volks eendracht,
Gastvrije haard voor vrijheid en geest,
Dat is Oud-Neêrlands roem geweest!

Wees uw historie, Neêrland, indachtig!
Tweedracht verlamt maar eendracht maakt machtig;
Godsvrucht behoudt en liefde maakt rijk,
Dat zij 't parool van 't Koninkrijk!

Groot in zijn kunst, zijn werken der liefde,
Groot in zijn vloot, die zeeën doorkliefde,
Trouw en verknocht aan 't Vorstengeslacht,
Dat was 't geheim van Neêrlands macht.

Wees uw historie, Neêrland, indachtig!
Tweedracht verlamt maar eendracht maakt machtig;
Godsvrucht behoudt en liefde maakt rijk,
Dat zij 't parool van 't Koninkrijk!

Trotsch op zijn kind'ren, helden zich toonend,
Moed-beleid-trouw naar waarde beloonend,
Fier op zijn eer en trotsch op zijn vlag,
God geef' dat Neêrland 't blijven mag!

Wees uw historie, Neêrland, indachtig!
Tweedracht verlamt maar eendracht maakt machtig;
Godsvrucht behoudt en liefde maakt rijk,
Dat zij 't parool van 't Koninkrijk!

Trouw op zijn plaats, de spits der verlichting,
Dienend zijn sociale verplichting,
Volk en Vorstin elkaar reikend de hand,
Zij dat uw toekomst, Vaderland!

Wees uw historie, Neêrland, indachtig!
Tweedracht verlamt maar eendracht maakt machtig;
Godsvrucht behoudt en liefde maakt rijk,
Dat zij 't parool van 't Koninkrijk!

't Rijk over zee, door geestkracht verkregen,
Neêrland waardeere 't, zij het ten zegen,
Hebbe de zonen van 't Morgenland lief,
Dat staat in Neêrlands adelbrief.

Wees uw historie, Neêrland, indachtig!
Tweedracht verlamt maar eendracht maakt machtig;
Godsvrucht behoudt en liefde maakt rijk,
Dat zij 't parool van 't Koninkrijk!