Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Pierlala

Uit: Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen
verzameld door J. van Vloten

Pierlala lei in de kist
Al met zijn billetjes bloot;

En niemand die het beter wist,
Of Pierlala was dood.

Hij schopte het deksel van de kist;
En sprong er uit, dat niemand wist;

Ha, ha! zei Pierlala: ha, ha!
Ha, ha, zei Pierlala.