Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Oranjeliedje

Uit: 't Oranje Boekje, liederen voor janmaat en soldaat

Heb je niet gehoord van die kranige lui.
Van die Prinsen van Oranje?
Die streden voor ons Vaderland
En stonden het machtig Spanje 1)!
Hoezee! Hoezee! Oranje bovenal!
Voor oranje staan we pal,
Voor oranje staan we pal,
Tot in den dood voor Oranje pal!
Tot in den dood voor Oranje pal!

En als je dan ook weet, hoe die Engelschman 2)!
Ons Hollandje wou verwinnen,
Toen er een Willem van Oranje kwam
En die liet 'm lekker niet binnen!
Hoezee! Hoezee! Oranje bovenal!
Voor oranje staan we pal,
Voor oranje staan we pal,
Tot in den dood voor Oranje pal!
Tot in den dood voor Oranje pal!

Weet je dan ook niet van die mooie Louis 3)!,
Die mooie Louis der Franschen,
Die wou 'r ons landje pakken met muziek,
Maar Oranje 4)! liet hem dansen!
Hoezee! Hoezee! Oranje bovenal!
Voor oranje staan we pal,
Voor oranje staan we pal,
Tot in den dood voor Oranje pal!
Tot in den dood voor Oranje pal!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1) Tachtigjarige oorlog
2) Engelsche oorlogen
3) Lodewijk XIV
4) Stadhouder Willem III, later Koning van Engeland